Du är här: Start/Uppleva & Göra/Natur/Naturreservat

Naturreservat

Visste du att det finns 45 naturreservat i Mörbylånga kommun? Välkommen att besöka dem!

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är en del av vårt natur- och kulturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara de särskilda naturvärden som finns i området. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

Reservaten är populära besöksmål och är särskilt anpassade för besök med parkering, informationsskyltar och vandringsstigar. Vissa reservat är också handikappanpassade och utrustade med toalett.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer i detalj om de reservat som finns i kommunen.

Länsstyrelsen Kalmar län - Naturreservat i länet

Sidan uppdaterad 1 augusti 2019 Kommentera sidan