Du är här: Start/Uppleva & Göra/Natur

Natur

Öland har en natur präglad av mångtusenårigt bete och brukande av markerna. Det karga och torra landskapet, alvarmarken, som aldrig odlats upp eller gödslats, har en alldeles unik flora och fauna. De marker med tjockare jordlager, kalkgräsmarkerna, är ofta mycket örtrika och kan ibland hysa ovanliga växter. Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. Det är på dessa marker våra värdefulla orkidélokaler finns. På de betade strandängarna finns en rik variation av växter och hela Öland är en fantastiskt bra plats för fågelskådning. En av nordens mest skyddsvärda naturtyper, "hässlet", har ovanligt stor utbredning i Mittlandskogen, som sträcker sig från Lenstad i söder till Köpingsvik i Borgholms kommun. Mittlandsskogen hyser ett stort antal hotade och skyddsvärda arter av växter, djur och svampar.

Sidan uppdaterad 15 mars 2019 Kommentera sidan