Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur/Offentlig konst

Offentlig konst

Mörbylånga kommun äger i dag ca 500 konstverk i form av lös som fast konstnärlig gestaltning. Det övergripande målet med kommunens konstsamling är att konsten ska vara av hög kvalitet och placeras i kommunens verksamheter och offentliga rum samt vara tillgänglig för brukare, besökare och personal.

Kommunfullmäktige avsätter årligen pengar till inköp av ny offentlig konst. Dessutom ska en procent av kostnaden vid ny- och tillbyggnader av kommunala verksamhetslokaler gå till konstutsmyckning.

Mörbylånga kommuns målsättning är att bli Sveriges ledande kultur- och naturkommun till 2025. Den offentliga konsten i är en del i arbetet att förverkliga det målet.

Skulpturen "Flyg" av Stina Alm.

 

Vid inköp följer kommunen de kriterier för konstinköp som Region Kalmar län pekar ut i sin policy och i sina riktlinjer.

  • Inköp av konst ska göras med god spridning avseende konstnärskap, material, uttryck och tekniker. Konstverket ska tillföra något till platsen, rummet eller sammanhanget.
  • Inköp av samtida konst och konsthantverk ska även inkludera verk av idébaserad/konceptuell karaktär.
  • Inköp ska företrädesvis göras från samtida professionella, nu verksamma, konstnärer.
  • Inköp av konst ska beakta jämställdhet, mångfald och ålder.
  • Konstsamlingen ska spegla strömningar i tiden och inköpen ska även omfatta idébaserade, konceptuella och processinriktade verk.
Sidan uppdaterad 1 juli 2019 Kommentera sidan