Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur/Kulturstöd/Utbetalda bidrag 2021

Utbetalda bidrag 2021

Nu har följande stöd till kultur- och hembygdsföreningar för 2021 fördelats.

I år har vi delat ut totalt 458 000 kronor till kulturutövande föreningar i Mörbylånga kommun. Vi har fått in totalt 22 ansökningar varav:

 • 15 stycken stöd till kulturprojekt
 • 5 stycken stöd till verksamhet inom kulturområdet
 • 2 stycken projektstöd till hembygdsföreningar.

Stöd till kulturprojekt:

 • Jazzakademin Södra Öland,  80 000 kronor
 • Kulturföreningen Karneval,  10 000 kronor
 • Anna Rydstedtsällskapet,  10 000 kronor
 • Scenbrottet,   50 000 kronor
 • Södra Ölands Musikteaterförening, 85 000 kronor
 • Musik på allvar,  15 000 kronor.

Projektstöd till hembygdsföreningar:

 • Sandby-Gårdby hembygdsförening, 18 000 kronor
 • Hulterstads hembygdsförening,  10 000 kronor.

Stöd till verksamhet inom kulturområdet:

 • Sjöfararkusten, 10 000 kronor
 • Södra Ölands konstförening, 20 000 kronor
 • Södra Ölands musikteaterförening, 70 000 kronor
 • Mörbylånga biografförening, 10 000 kronor
 • Ölands dramatiska teater, 70 000 kronor.

Utöver dessa bidrag har Mörbylånga kommun delat ut 270 000 kronor till studieförbunden.

Sidan uppdaterad 26 januari 2021 Kommentera sidan