Du är här: Start/Uppleva & Göra/Kultur

Kultur

På södra Öland har kulturen många ansikten, från kulturlandskapet med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap till många aktiva kulturföreningar, gallerier, konsthallar och alla konsthantverkare och konstnärer. Kulturen sätter sin prägel på kommunens identitet.

Södra Öland har en lång kulturell tradition. Idag finns ett stort antal verksamma konstnärer i kommunen och de estetiska programmen på Ölands Folkhögskola och Capellagården är en fortsättning på den traditionen.

Under sommartid ökar kulturaktiviteten med antalet besökare och många hembygdsföreningar har fler medlemmar i sin förening än boende på orten.

Det finns en stor bredd hos kulturföreningarna som ger både bofasta och besökare fantastiska upplevelser.

Kulturlivet i kommunen vilar i stor utsträckning på ideella krafter och intresset är stort. Kommunen stödjer det ideella kulturarbetet med bidrag. Även inom våra kommunala verksamheter är kulturen en viktig del och barn och unga är prioriterade.

Årligen arrangeras kulturfesten "Ljus på kultur" under höstlovet, tillsammans med Borgholms och Kalmar kommuner. Litteraturveckan arrangeras årligen i anslutning till världsboksdagen den 23 april med föredrag, poesiuppläsningar och litteratur i fokus på kommunens bibliotek. Filmveckan brukar gå av stapeln v 8-9.

Sidan granskad 1 augusti 2019 Kommentera sidan