Stora Alvarleden

Den ca 13 km långa leden följer en gammal väg över alvaret och är gjord för både vandring och cykling. Leden är inte iordningställd utan går över befintlig mark, vilket innebär att vägen är av mycket enkel standard, om man har med sig cykel så kan denna bitvis behöva ledas. Efter snösmältning eller efter kraftiga regn kan vissa partier vara sanka och stövlar rekommenderas då. Leden är markerad med små stenrösen av kalkstensflisor och har vid murar och stängsel försetts med cykelstättor där cykeln kan ledas över.

Ledbeskrivning

I Karlevi, mitt emot Stenströms väg vid väg 136, börjar Stora Alvarleden. Här finns en liten gräsplan som kan användas till parkering för några bilar. Strax norr om parkeringen finns busshållsplats (Karlevi norra) om du reser med kollektivtrafik. Från parkeringen går man över cykelstättan och följer den gamla alvarvägen. Den första delen går genom Karlevi södra naturreservat. Alvaret är här öppet och till största delen lättgånget.

Längs leden passeras rester av forntida bosättningar och stenröset Präströr, och strax därefter är man framme vid mittmuren. Över mittmuren finns ytterligare en cykelstätta. Leden följer den gamla alvarvägen, här tangerar leden Resmozonen, och leder därefter fram till Frösslunda by. Runt Frösslunda by finns det många kulturhistoriska spår som vittnar om människors närvaro i området under lång tid. Efter Frösslunda källarbacke går leden till stor del på kalkstensflisan och vid de stora grindstolparna av sten finns ytterligare en cykelstätta. Här delar sig leden och den rösade vandringsleden fortsätter söderut mot Örnkulle- och Gösslundalederna.

Vid Stenåsavägen finns en liten gräsparkering, tyvärr så finns det ingen hållplats för kollektivtrafik på Stenåsavägen, utan närmsta hållplats är vid Stenåsa kyrka. Vill man ta sig åter till Karlevi, viker man av mot sydväst efter de stora grindstolparna och kommer då via cykelstättan ut på den trafikerade Stenåsavägen. Avstpåndet härifrån till Karlevi är 11 km. Här passerar man Möckelmossen, där det finns toalett och parkering.

Anslutningsleder
• Ekelundaleden
• Örnkulleleden
• Bårby källa vandringsslinga

Sidan uppdaterad 19 april 2021 Kommentera sidan