Ottenby

På Ölands södra udde, en av Sveriges bästa fågellokaler, ligger naturreservatet Ottenby.

I naturreservatet finns fyra vandringsleder, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län:

Västra markslingan 3,4 km
Kyrkhamnsleden 5,7 km
Norra Lundleden 3,9 km
Skogsuddeslingan 1,5 km

Viktigt fiskeläge

Kyrkhamnsleden sträcker sig främst på den västra sidan vägen mellan Ottenby gravfält i norr och ner till fyren. Förutom den vackra naturen, finns här även gott om lämningar som minner om livet på platsen från flera tusen år tillbaka i tiden. Under sillfiskeperioderna (från 1100- till 1500-talet) var här ett myllrande folkliv då uppemot 900 personer bodde i Kyrkhamn. Detta var då ett av Sveriges viktigaste fiskelägen.

Vid fyren Långe Jan längst i söder finns ett Naturum med en välbesökt fågelutställning och en fågelstation.

Sidan uppdaterad 19 april 2021 Kommentera sidan