Eketorpsleden

Eketorpsleden är en 1,6 km lång vandringsslinga med start vid Eketorps borg, den sydligaste av Ölands fornborgar.

Eketorps borg, som är en återuppbyggd fornborg, ligger strategiskt placerad mitt ute på Stora alvaret.

Leden går genom betesmarkerna väster om fornborgen och besökscentret, följ skyltningen från stättan vid besökscentret för att starta promenaden. Leden är markerad med stenrösen och går främst över den plana kalkstenplattan, och är därför relativt lättgången.
Är du intresserad av Geocaching så finns det flera gömmor i anslutning till leden.
Sommartid betas alvarmarken av lösgående djur.

Leden är lätt att ta sig till och vid besökscentret (öppet sommartid) finns parkering, toaletter och information om leden samt om världsarvet.

Sidan uppdaterad 19 april 2021 Kommentera sidan