Ekelundaleden

Ekelundaleden är en cykelbar vandringsled som binder samman den Stora Alvarleden i söder med Ölandsleden i norr. Leden är drygt 1,7 km lång.

Leden går på en gammal brukningsväg mellan Ekelunda och Frösslunda byar, standarden på leden är därför enkel. Leden markeras med stenrösen, och vid stenmurarna finns breda stättor uppsatta för att lätt kunna färdas med cykel. Söder om Ekelunda by kan det periodvis finnas vattensamlingar och då kan stövlar vara bra att ha. Betande djur finns i området stora delar av året.

Leden startar vid parkeringen nordost om Ekelunda by och går sedan söderut till Stora Alvarleden på Frösslunda alvar.
Stora Alvarleden tar dig vidare till Frösslunda by och Resmovägen i söder eller västerut till Karlevi. Norrut leder Ölandsleden till naturreservatet Dröstorp med Dröstorps ödeby och vidare till byn Skarpa Alby.

Ekelunda by är en typisk öländsk tomtradby som ligger på Stora Alvarets norra del. Namnet Ekelunda tyder på att det fanns ekskog ute på alvaret vid den tid som byn fick sitt namn för kanske mer än 1000 år sedan. Bygdens storhetstid var under vikingatiden och längs leden har grav- och skattfynd påträffats från denna tid. Idag finns ett aktivt lantbruk i byn, där man bedriver uppfödning av köttdjur. Leden bjuder på det mångskiftande alvarlandskapet med sin rika flora och fauna.

Sidan uppdaterad 19 april 2021 Kommentera sidan