Bårby Källa

Vid Bårby källa finns två vandringsslingor, en på 1,8 km och en på 6 km, som tar dig ut på i ett varierande Alvarslandskap

Vandringsleden utgår från parkeringen vid Möckelmossen, på södra sidan om vägen mellan Resmo och Stenåsa. Leden är rösad och har formen av en åtta, där man kan välja att gå antingen den kortare eller den lite längre cirkeln. En rekommendation är, att från parkeringen gå slingan motsols,  det vill säga hålla till höger (västliga delen av slingan). Det här gäller även från fyrledskorsningen och vidare mot källan. Här beskrivs leden utifrån detta val. På parkeringen finns toalett. Hundar bör ej tas med då det finns betesdjur i området.

Högdryggar och platåer

Vandringsleden följer på små höjdryggar och platåer omväxlande med lägre partier, mestadels kalkstenshällar som efter snösmältning och regnperioder är vattendränkta och därför är leden att föredra under sommaren eller andra torra perioder.

Lavor och mossor

För den geologiskt intresserade finns mycket att upptäcka och för dig som bara vill njuta av det vackra landskapet, växterna, fågelsången och stillheten så har denna led mycket att erbjuda. Här finns också gott om härliga platser för att inta medhavd fika.

Området uppvisar flera av alvarets unika miljöer såsom torr- och fuktängar, vätar, grusalvar, solvändehedar, kalkstensavsatser samt rikligt med hällmarker och karstalvar. Längs leden finns en stor rikedom av alvarets särpräglade växter, lavar och mossor. Ljungpiparens (alvargrimmans) sorgmodiga läte kan ofta höras och lärkans oupphörliga drillande följer en under hela vandringen.

Från inlandsisen

Här finns gott om flyttblock och sten av mestadels granit som sannolikt härrör från den småländska berggrunden och följde med inlandsisen.

Sidan uppdaterad 19 april 2021 Kommentera sidan