Att tänka på vid vandring

Vandringslederna är på det hela taget lättgångna. Kvalitén kan variera något beroende på årstid. Efter snösmältning och kraftiga regn är vissa begränsade partier vattendränkta och gummistövlar är då att föredra.

Betesdjur finns i många av de områden som lederna passerar. Djuren är vana vid människor och ofta nyfikna, men ha alltid respekt för dem. Kor kan reagera aggressivt på hundar och i de fall hundar medföljer så måste de vara kopplade.

På lederna finns stättor över murar och stängsel. Lederna är markerade antingen med små stenrösen, stolpar eller pilar. Dricksvatten kan vara tillgängligt vid kyrkor. I anslutning till några av lederna finns busshållplatser, information om kollektivtrafik hittar du i ledbeskrivningen för respektive led.

Tänk även på detta...

  • Vandringslederna passerar över betesmarker, så var noga med att stänga grindar efter dig.
  • Det finns vindskydd längs en av lederna men föredrar du att tälta, så välj en plats som inte stör andra. Vid mer än en natts camping, kontakta markägare.
  • Det finns ett antal färdigställda eldstäder men om du föredrar att elda på annan plats, tänk då på att det inte är tillåtet att elda direkt på berghällen. Var noga med att elden är helt släckt innan du lämnar platsen. Kontrollera också så att det inte råder tillfälligt eldningsförbud.
  • Många av växterna i den öländska floran är fridlysta och inte får plockas.
  • Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hunden vara kopplad. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. Läs mer om hundar i naturen på Naturvårdsverkets webbplats. 
  • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Du får dock fiska med spö utmed öns kuster.
  • Lämna djurens ungar och bon i fred.
  • Fossil får inte knackas loss, endast enstaka minnessten eller fossilbit kan vara tillåtet att ta med.
  • Terrängkörning med motorfordon är inte tillåtet.
Sidan granskad 31 juli 2019 Kommentera sidan