Du är här: Start/Uppleva & Göra/Föreningar, föreningsliv/Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Information om hur man söker föreningsbidrag.

Kommunen delar varje år ut olika slags bidrag. Det kan vara bidrag till föreningarnas anläggningar, verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag eller projektbidrag. Vad som gäller för de olika kommunala bidragen kan du läsa i kommunens bidragsregler.

Allmänna bestämmelser

Föreningsbidrag kan utgå till ideella föreningar i Mörbylånga kommun vars verksamhet kommer invånarna till gagn. Föreningen som söker bidrag ska vara öppen för alla och ha stadgar som antagits av föreningens årsmöte, föra medlemsförteckning, ha egen styrelse och kassaförvaltning. Föreningsbidrag kan inte utgå till stiftelser, företag, privatpersoner eller ekonomiska föreningar. Bidragens storlek är beroende av den budget kommunfullmäktige årligen beviljar för kultur- och fritidsverksamhet.

Se fullständiga bidragsregler här(PDF)

Fritidsbidrag

Fritidsbidragen söks digitalt via Interbook Go: https://bokning.morbylanga.se/
Ansökan görs via föreningsinloggning av behörig firmatecknare. Saknar ni inlogg för er förening, kontakta servicecenter.

Datum för ansökan:

• Aktivitetsstöd, 25 februari resp 25 augusti
• Ledarutbildningsbidrag, löpande ansökan
• Hyresbidrag (icke-kommunal lokal), 25 februari resp 25 augusti
• Stöd till föreningsägda anläggningar, 25 augusti
• Stöd till föreningsägda samlingslokaler, 25 augusti
• Fiberanslutning, löpande ansökan
• Bidrag till simskola, 25 augusti
• Investeringsbidrag, 15 november


Stipendier och bidrag hos andra aktörer

Bidrag kan även sökas hos bland annat: 

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ej idrottsföreningar)
  • Riksidrottsförbundet (LOK-stöd)
  • Idrott online
  • Allmänna arvsfonden
  • Boverket
  • SISU
  • Statens kulturråd

För ansökningsdatum och andra regler, besök respektive bidragsgivares webbsida (länkar finns under Länkar andra webbsidor).

Utvecklingsmedel Sydöland

Föreningar och företag har möjlighet att söka utvecklingsmedel för att genomföra allmänna insatser för samhällsutveckling inom postnummerområde Degerhamn. Läs mer här.

Sidan uppdaterad 20 maj 2021 Kommentera sidan