Du är här: Start/Uppleva & Göra/Föreningar, föreningsliv/Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Information om hur man söker föreningsbidrag.

Kommunen delar varje år ut olika slags bidrag. Det kan vara bidrag till föreningarnas anläggningar, verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag eller projektbidrag. Vad som gäller för de olika kommunala bidragen kan du läsa i kommunens bidragsregler.

Allmänna bestämmelser

Föreningsbidrag kan utgå till ideella föreningar i Mörbylånga kommun vars verksamhet kommer invånarna till gagn. Föreningen som söker bidrag ska vara öppen för alla och ha stadgar som antagits av föreningens årsmöte, föra medlemsförteckning, ha egen styrelse och kassaförvaltning. Föreningsbidrag kan inte utgå till stiftelser, företag, privatpersoner eller ekonomiska föreningar. Bidragens storlek är beroende av den budget kommunfullmäktige årligen beviljar för kultur- och fritidsverksamhet.

Se fullständiga bidragsregler här (PDF)

Fritidsbidrag

Fritidsbidragen söks digitalt via Interbook Go: https://bokning.morbylanga.se/
Ansökan görs via föreningsinloggning av behörig firmatecknare. Saknar ni inlogg för er förening, kontakta servicecenter.

Datum för ansökan:

• Aktivitetsstöd, 25 februari resp 25 augusti
• Ledarutbildningsbidrag, löpande ansökan
• Hyresbidrag (icke-kommunal lokal), 25 februari resp 25 augusti
• Stöd till föreningsägda anläggningar, 25 augusti
• Stöd till föreningsägda samlingslokaler, 25 augusti
• Fiberanslutning, löpande ansökan
• Bidrag till simskola, 25 augusti
• Investeringsbidrag, 15 november


Stipendier och bidrag hos andra aktörer

Bidrag kan även sökas hos bland annat: 

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ej idrottsföreningar)
  • Riksidrottsförbundet (LOK-stöd)
  • Idrott online
  • Allmänna arvsfonden
  • Boverket
  • SISU
  • Statens kulturråd

För ansökningsdatum och andra regler, besök respektive bidragsgivares webbsida (länkar finns under Länkar andra webbsidor).

Utvecklingsmedel Sydöland

Föreningar och företag har möjlighet att söka utvecklingsmedel för att genomföra allmänna insatser för samhällsutveckling inom postnummerområde Degerhamn. Läs mer här.

Landsbygdspeng

Har ni en idé för att utveckla er bygd att bli mer attraktiv och hållbar? Behöver ni finansiering? Då kanske Mörbylånga kommuns landsbygdspeng är något för er! Den kan sökas av föreningar och allmännyttiga stiftelser för att till exempel genomföra undersökningar, evenemang, investeringar och renoveringar.

Landsbygdspengen delas ut vid två tillfällen varje år och sista ansökningsdag för respektive tillfälle är den 15 april och 15 november. Under 2021 genomförs även en beslutsomgång i september och sista ansökningsdag är 15 september.

Projekt utan annan medfinansiering kan beviljas maximalt 25 000 kr. Projekt med annan medfinansiering kan beviljas 30% av den totala projektkostnaden men max 150 000 kr. Som medfinansiering räknas även ideell tid med 200 kr per arbetad timme.

Läs mer om landsbygdspengen i kriterierna.

Ansökan

Ansökan görs i Interbook Go.

Sidan uppdaterad 21 mars 2023 Kommentera sidan