1. Socialtjänsten på nätet /
 2. Ställ en ny fråga /
 3. boende /
 4. Svar: boende - Socialtjänsten på nätet

Svar: boende

Skapad av Socialtjänsten på nätet, 2016-07-08
 • Inga svar
 • 2016-07-08 #1
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator

  Hej igen "boende"!

  Nu har jag fått lite mer information som jag hoppas kan vara svar på din fråga. Som i alla ärenden hos socialtjänsten så är det en individuell bedömning som gäller.

  Det är kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som den behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring. Individuella prövningar görs efter ansökan från den enskilde. Socialtjänsten tar hänsyn till olika faktorer när de gör sin samlade bedömning och den enskilde har i detta avseende även ett stort eget ansvar. Socialtjänsten har därmed inte per automatik en skyldighet att ordna ett boende utan ska tillförsäkra sig om att den enskilde har en skälig levnadsnivå. Om socialtjänsten bedömer att behoven är tillgodosedda eller kan tillgodoses på annat sätt får den enskilde ett avslag på sin ansökan, avslaget kan överklagas.

  Vid hemflytt från placering bör den placerande kommunen ha en planering för utslussningen efter behandlingshemsvistelse, samt att den kommunen har ansvar för eftervården i den kommun där personen väljer att bosätta sig.

  Vänliga hälsningar socialsekreterare på nätet.

  Svara