boende

Skapad av ..., 2016-07-06
 • 2 svar
 • 2016-07-06 #1
  ...
  Grupp: Gäst

  om en missbrukare kommer hem från ett behandlingshem är d inte socs skyldighet att ordna ett boende så fort som möjligt då? 

  Svara
 • 2016-07-07 #2
  Socialsekreterare på nätet
  Grupp: Moderator

  Hej "boende"!

  Tack för din fråga. Tyvärr kan jag inte svara på din fråga direkt, utan ber att få återkomma när jag fått kontakt med dem som handlägger boenden. Det är semestertider nu och därför tar det lite extra tid.

  Om du vill ha snabbt svar är du välkommen att ringa Socialtjänsten via kommunens växel 47 000 så kopplar de dig till någon som kan detta område.

  Önskar dig en skön sommar!

  Svara
 • 2016-07-08 #3
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator

  Hej igen "boende"!

  Nu har jag fått lite mer information som jag hoppas kan vara svar på din fråga. Som i alla ärenden hos socialtjänsten så är det en individuell bedömning som gäller.

  Det är kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som den behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring. Individuella prövningar görs efter ansökan från den enskilde. Socialtjänsten tar hänsyn till olika faktorer när de gör sin samlade bedömning och den enskilde har i detta avseende även ett stort eget ansvar. Socialtjänsten har därmed inte per automatik en skyldighet att ordna ett boende utan ska tillförsäkra sig om att den enskilde har en skälig levnadsnivå. Om socialtjänsten bedömer att behoven är tillgodosedda eller kan tillgodoses på annat sätt får den enskilde ett avslag på sin ansökan, avslaget kan överklagas.

  Vid hemflytt från placering bör den placerande kommunen ha en planering för utslussningen efter behandlingshemsvistelse, samt att den kommunen har ansvar för eftervården i den kommun där personen väljer att bosätta sig.

  Vänliga hälsningar socialsekreterare på nätet.

  Svara