1. Socialtjänsten på nätet /
 2. Ställ en ny fråga /
 3. Kriminalitet på Köpstaden

Kriminalitet på Köpstaden

Skapad av Färjestadsbo, 2015-12-17
 • 1 svar
 • 2015-12-17 #1
  Färjestadsbo
  Grupp: Gäst

  Ölandsbladet av 17/12 har rubriker om kriminalitet och prostitution på Köpstaden. Någon människa uppger sig vara rädd för att gå till Köpstaden.

  Finns det någon substans i detta? Jag handlar ofta på Köpstaden vid olika tider. Det här är inget som jag har sett. Möjligen kan några ungdomar på kvällstid köra på parkeringn. Men aldrig dagtid. Någon påstår sig ha sett langning. 

  Som vanligt säger man att kriminaliteten går lägre och lägre i åldern.

  Var vänlig bekräfta eller be Ölandsbladen ge en mer sansad bild. 

   

  Svara
 • 2015-12-22 #2

  Grupp:

  Den 15/12 hölls ett öppet föräldramöte på fritidsgården Rubinen i Färjestaden, utifrån oro för situationen omkring Köpstaden. Med på mötet var representanter från fritidsgården, socialtjänsten, köpstaden samt föräldrar.

  Oron grundar sig i vad ungdomar har berättat för vuxna i sin närhet samt saker som personal på Köpstaden själva har sett. Enligt uppgift rör det sig om barn från 11 år till vuxna runt 30 som befinner sig i detta sammanhang. Under mötets gång diskuterades hur olika aktörer, såsom föräldrar, socialtjänst, fritidsgården, Fryshuset och Köpstaden kan bidra till att göra miljön mindre riskfylld för ungdomarna.

  Den oro som vi känner handlar om ett antal barn och ungdomar som rör sig i en riskmiljö. En del saker som ungdomarna pratat om är stölder, skadegörelse, buskörning, bråk och langning av alkohol. Vi vill tillsammans med föräldrar och övriga aktörer fånga upp detta innan det händer mer saker. Frågan gäller inte Köpstaden som sådan, utan hur vi ska locka ungdomarna till bättre miljöer.

  Den 2 februari klockan 18 bjuder vi åter in föräldrar och andra intresserade till möte på friidsgården Rubinen i Färjestaden, för fortsatt diskussion och planering av insatser.

  Den som har frågor eller känner oro kring situationen kan vända sig till socialtjänstens mottagningstelefon 0485-47 162 eller Jonas Eriksson, samordnare öppenvården, 0485-473 87. Det går också bra att föra diskussionen vidare med oss här på nätet. Alla dessa kontakter kan ske anonymt om man så önskar.

  Återkom om dina funderingar kvarstår!

  Vänliga hälsningar socialtjänsten på nätet!

  Svara