1. Socialtjänsten på nätet /
 2. Ställ en ny fråga /
 3. Förstörande ungdomar /
 4. Svar: Förstörande ungdomar - Socialtjänsten på nätet

Svar: Förstörande ungdomar

Skapad av Socialtjänsten på nätet, 2016-05-17
 • Inga svar
 • 2016-05-17 #1
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator

  Hej!

  Tack för att du hör av dig och lyfter dina funderingar och farhågor. I första hand är det ett föräldraansvar att ha koll på vart barnen är. Om barnet/ungdomen vistas i olämpliga miljöer eller gör saker som är olagliga ska vårdnadshavaren se till att detta får en ändring. Det är bra om man som förälder pratar med sitt barn om var denne vistas, vilka personer han/hon är med etc. Detta gäller såväl i mänskliga möten som på nätet. Vi uppmuntrat till ett kollektivt ansvar för våra barn och ungdomar, vistas ute där ni vet att barn/unga rör sig, prata med andra föräldrar och barnens vänner, visa att ni bryr er genom att ställa frågor som ibland känns obekväma.

  I de fall där vårdnadshavaren inte vet vad som sker, eller inte vill/kan ändra på situationen så finns stöd att få av socialtjänsten i kommunen. Hit kan man själv vända sig som vårdnadshavare, men också om man känner oro för något annat barn än sitt eget. Då görs en anmälan till socialtjänsten om oro för att barnet far illa. Detta kan vara oro för hemmiljö och föräldraförmåga, men också utifrån den unges eget beteende. Du kan alltid ringa och rådgöra anonymt med socialtjänsten via kommunens växel 47000. Vad socialtjänsten gör i enskilda ärenden kan vi inte gå in på här. Om du vet namn på barn/ungdomar som du är orolig för kan du göra en anmälan oavsett om du tror att barnet redan är aktuellt hos socialtjänsten.

  Det kommunen gör för barn/unga på gruppnivå, t.ex. som du beskriver i din fråga ovan, kan se olika ut. Vid valborgshelgen skedde första ”Vuxenvandringen” i Färjestaden, likaså ordnades evenemang i Färjehallen i samarbete mellan socialtjänst och fritidsgården. Vuxenvandringen kommer att ske vid s.k. riskkvällar, t.ex. skolavslutning. De vuxna som är med har kontakt med kommunens förebyggande team men sköter själva vandringen själva. Alla vuxna, med eller utan egna barn, är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i dessa vandringar till Förebyggande teamet. Kontaktinfo. nedan.

  Förebyggande teamet har även gruppträffar med barn/unga som kan befinna sig i riskmiljö, ofta sker denna kontakt i samarbete med fritidsgårdarna. Teamet har även bjudit in kommunens föräldrar till möten utifrån stökiga situationer, för att gemensamt hitta strategier för hur vi möta upp barnen/ungdomarna och erbjuda dem bättre alternativ på fritiden.

  Vad gäller misstanke om brott, t.ex. vandalisering, stöld, ej kördugliga bilar etc. är det polisen som ska kontaktas. Även i fall där barn/unga använder alkohol och/eller andra droger bör en kontakt tas med polisen. I de fall där polisen får in anmälan gällande minderåriga så görs en anmälan till socialtjänsten från dem. Jag har sänt din fråga vidare till polisen och hoppas kunna göra ett tillägg här på forumet om vad polisen gör i detta.

  Avslutar med några länkar där det går att läsa mer om vad kommunen har för olika insatser. Vi tar tacksamt emot tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete, samt hur vi bättre kan samverka med vuxna för våra barn/ungdomars bästa.

  Återigen tack för att du visar att du bryr dig om ungdomarna och lyfter frågeställningarna med oss!

  //Socialtjänsten på nätet

   

  http://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Barn-familj/Forebyggande-teamet/

  http://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Barn-familj/Om-barn-far-illa/

  https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/

  Svara