Förstörande ungdomar

Skapad av Mattias, 2016-05-16
 • 2 svar
 • 2016-05-16 #1
  Mattias
  Grupp: Gäst

  Hejsan.

   

  Jag vill veta vad socialtjänst, kommun i allmänhet och polisen i synerhet gör för att motverka den växande ordnings störningen och förstörelsen i Färjestaden på framför allt helgen.

   

  Barn/ungdomar i så låga åldrar som 12 år drar runt i byn nattetid och förstör vandaliserar, skräpar ner och dricker alkohol...

  Det körs runt med skrotfärdiga  bilar och epa traktorer, brevlådor vandaliseras och cyklar stjäls. Skräp ligger i drivor som ingen tar hand om. Hur länge ska detta växande problem få fortgå? Säg nu inte att det inte känns igen, för flera av dessa barn/ungdomar är kända av både socialtjänst/polis redan.

  Det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka kommer inträffa.

  Det jag och många andra i byn vill ha svar på är:

  Vad görs för att motverka detta och varför tar aldrig Nörbylånga kommun och polisen tag i problemen innan det är för sent någon endaste gång?

  /Mattias

   

  Svara
 • 2016-05-17 #2
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator

  Hej!

  Tack för att du hör av dig och lyfter dina funderingar och farhågor. I första hand är det ett föräldraansvar att ha koll på vart barnen är. Om barnet/ungdomen vistas i olämpliga miljöer eller gör saker som är olagliga ska vårdnadshavaren se till att detta får en ändring. Det är bra om man som förälder pratar med sitt barn om var denne vistas, vilka personer han/hon är med etc. Detta gäller såväl i mänskliga möten som på nätet. Vi uppmuntrat till ett kollektivt ansvar för våra barn och ungdomar, vistas ute där ni vet att barn/unga rör sig, prata med andra föräldrar och barnens vänner, visa att ni bryr er genom att ställa frågor som ibland känns obekväma.

  I de fall där vårdnadshavaren inte vet vad som sker, eller inte vill/kan ändra på situationen så finns stöd att få av socialtjänsten i kommunen. Hit kan man själv vända sig som vårdnadshavare, men också om man känner oro för något annat barn än sitt eget. Då görs en anmälan till socialtjänsten om oro för att barnet far illa. Detta kan vara oro för hemmiljö och föräldraförmåga, men också utifrån den unges eget beteende. Du kan alltid ringa och rådgöra anonymt med socialtjänsten via kommunens växel 47000. Vad socialtjänsten gör i enskilda ärenden kan vi inte gå in på här. Om du vet namn på barn/ungdomar som du är orolig för kan du göra en anmälan oavsett om du tror att barnet redan är aktuellt hos socialtjänsten.

  Det kommunen gör för barn/unga på gruppnivå, t.ex. som du beskriver i din fråga ovan, kan se olika ut. Vid valborgshelgen skedde första ”Vuxenvandringen” i Färjestaden, likaså ordnades evenemang i Färjehallen i samarbete mellan socialtjänst och fritidsgården. Vuxenvandringen kommer att ske vid s.k. riskkvällar, t.ex. skolavslutning. De vuxna som är med har kontakt med kommunens förebyggande team men sköter själva vandringen själva. Alla vuxna, med eller utan egna barn, är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i dessa vandringar till Förebyggande teamet. Kontaktinfo. nedan.

  Förebyggande teamet har även gruppträffar med barn/unga som kan befinna sig i riskmiljö, ofta sker denna kontakt i samarbete med fritidsgårdarna. Teamet har även bjudit in kommunens föräldrar till möten utifrån stökiga situationer, för att gemensamt hitta strategier för hur vi möta upp barnen/ungdomarna och erbjuda dem bättre alternativ på fritiden.

  Vad gäller misstanke om brott, t.ex. vandalisering, stöld, ej kördugliga bilar etc. är det polisen som ska kontaktas. Även i fall där barn/unga använder alkohol och/eller andra droger bör en kontakt tas med polisen. I de fall där polisen får in anmälan gällande minderåriga så görs en anmälan till socialtjänsten från dem. Jag har sänt din fråga vidare till polisen och hoppas kunna göra ett tillägg här på forumet om vad polisen gör i detta.

  Avslutar med några länkar där det går att läsa mer om vad kommunen har för olika insatser. Vi tar tacksamt emot tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete, samt hur vi bättre kan samverka med vuxna för våra barn/ungdomars bästa.

  Återigen tack för att du visar att du bryr dig om ungdomarna och lyfter frågeställningarna med oss!

  //Socialtjänsten på nätet

   

  http://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Barn-familj/Forebyggande-teamet/

  http://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Barn-familj/Om-barn-far-illa/

  https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/

  Svara
 • 2016-05-19 #3
  Socialtjänsten på nätet
  Grupp: Moderator

  Hej igen!

  Vi har nu fått in polisens svar på din fråga, se nedan. Återigen tack för dina upplysningar, på detta sätt kan socialtjänst och polis få hjälp att ringa in områden och grupper med bekymmer.

  Från polisen: Efter att ha läst Mattias skrift så känner jag inte igen allt i det scenario som han beskriver utifrån den information som kommer till mig. Att vi har ett problem med motorburen ungdom är inget nytt. Det är runt Köpstaden och de centrala delarna vi har fått klagomål tidigare i år. I dessa kretsar finns också ungdomar i varierande åldrar vilket Mörbylånga kommuns socialtjänst och fritidsförvaltning inte är omedvetna om.

  Polisens information utgår till stor del från de tips eller anmälningar som inkommer. Det har i Färjestaden varit en del skadegörelse men inget som jag i lästa anmälningar kan koppla till ungdomsgäng med ålder från 12 år och uppåt, inte än!

  För att polisen, och socialtjänsten ska kunna agera på individnivå behövs att det inkommer anmälningar.  Har vi inga indikationer genom tips eller annan info så är det svårt att veta om vissa problem. 

  Utirån att Mattias har belyst problemen på nytt så jag kommer att skriva ett info till polisen i Kalmar och naturligvis Öland att de gör tätare besök i Färjestadsområdet under de tider som nämns som aktuella.

  Vill till sist bara belysa problematiken med att inte anmäla brott till polisen. Polisens resurs utgår till stor del av hur statistiken ser ut för ett område, kommun, stad eller stadsdel. Anmäls inte brott eller andra störningar till polisen så kan i det sluta med att den polisiära resurs som finns minskas.

  Hälsningar Polisen i Kalmar län, Mörbylånga kommun

  Svara