1. Socialtjänsten på nätet /
 2. Ställ en ny fråga /
 3. Barn som far illa i skolan /
 4. Svar: Barn som far illa i skolan - Socialtjänst

Svar: Barn som far illa i skolan

Skapad av Socialtjänst, 2018-01-18
 • Inga svar
 • 2018-01-18 #1
  Socialtjänst
  Grupp: Gäst
  Ursprungligen postat av Socialtjänsten på nätet
  Ursprungligen postat av Socialtjänst Hej! Som socialsekreterare har jag anmälningsskyldighet om jag får vetskap om att ett barn far illa. Enligt 14 kap SoL 1 paragraf Min fråga är att om jag fårvetskap om att ett barn far illa i skolan och inte i hemmet vart anmäler jag det då? Att jag alltså kan se att det inte är vårdnadshavarna som brister utan det är skolan som inte anpassar och möter behovet hos barnet så att barnet far illa i skolan. Att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan en riskfaktor för barnets bästa och barnets hälsa o utveckling.
  Hej och tack för din fråga! Om du är missnöjd med det stöd skolan ger, eller inte ger, en elev är rekommendationen att först tala med personal och rektor. Når du inte framgång genom de samtalen kan du kontakta skolans huvudman (kommunen eller företag/organisation som driver friskola). Efter detta är det skolinspektionen som kan hantera dina synpunkter. Som jag skrev tidigare så är detta den rekommenderade vägen att gå, men det går även att anmäla till skolinspektionen direkt. Jag länkar till deras hemsida så kan du läsa mer utförligt om hur du kan gå tillväga. https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/ Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänliga hälsningar Socialtjänsten på nätet
  Hej Tack för återkoppling, menar du att jag som socialsekreterare kan anmäla till SI om jag i tjänsten ser att ett barn far illa i skolan? Att de då utreder utifrån oros anmälan som socialtjänsten gör? Det handlar inte om att vara missnöjd utan om att barn far illa i skolan, att skolan inte kan ses som en skyddande faktor utan som en riskfaktor. Tacksam för klargörande? Svara