Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Seniorlots

Seniorlots

Här erbjuder vi hjälp och stöd för dig som är äldre att på en enkelt sätt hitta den information du söker.

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få hjälp med sådant som du har svårt att klara av själv. Det kan vara städning, tvätt, matinköp, enklare matlagning eller personlig omvårdnad. Du kan också få ett trygghetslarm installerat för att kunna tillkalla hjälp vid akuta situationer.
Omfattningen av stödet kan variera mellan några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Dina behov prövas av biståndshandläggaren som sedan fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsbedömd och att insatserna ser olika ut för varje person.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet som skickas hem till dig.

Avgiften som du betalar för dina insatser är beroende av din inkomst.

Här kan du läsa mer om hemtjänst.

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Önskemål om att avsluta beviljad insats

Särskilda boenden

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att få en plats på särskilt boende ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet.

Du kan inte själv välja boende, utan får plats på det boende som är utformat efter dina behov. På särskilt boende betalar du hyra, avgift för vård- och omsorg samt avgift för mat.

Det finns fyra särskilda boenden i Mörbylånga kommun. I samtliga boenden finns tillgång till personal dygnet runt.

Du kan läsa mer om våra särskilda boenden här.

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Servicelägenhet

Här hittar du ansökan om servicelägenhet

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs fastighetsägarens medgivande.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Här kan du läsa mer om bostadsanpassning.

Fixartjänst

Genom kommunens fixartjänst kan du som är över 65 år och bosatt i Mörbylånga kommun få hjälp med enstaka sysslor i hemmet. Även du som får permanent sjukersättning från Försäkringskassan kan nyttja fixartjänsten.

Syftet med tjänsten är att förebygga fallskador i hemmet samt att underlätta vardagen för de äldre som bor kvar hemma.

Fixartjänsten kan hjälpa till med enstaka sysslor som inte kräver fackkunskap.

Fixartjänst har telefontid måndagar och fredagar kl: 08-00-09-00. Övrig tid går det bra att lämna röstmeddelande.

Här hittar du mer information om fixartjänsten.

Hushållsnära tjänster

Här hittar du mer information om vilka hushållsnära tjänster du kan få hjälp med.

Parkeringstillstånd

Om du på grund av funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta dig till och från din bil inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I första hand gäller parkeringstillstånd för dig som kör bilen själv. Om du inte kör bilen själv har du som passagerare oftast möjlighet att bli skjutsad till entrén.

Parkeringstillstånd kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar.

När du beviljas parkeringstillstånd får du ett tillståndskort som ska placeras väl synligt i bilens framruta.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Färdtjänst

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län. Reglerna är lika oavsett i vilken av länets kommuner du är folkbokförd.

Du hittar mer information om färdtjänst och serviceresor här.

Träffpunkter

Träffpunkten är till för dig som är pensionär och bor i Mörbylånga kommun. Du är välkommen att delta i träffpunktens program eller bara komma hit för en stunds social samvaro.

Du hittar mer information om våra träffpunkter här.

Mötesplatser genom FRISAM

Genom FRISAM kan du få besök av en medmänniska i ditt hem eller boende. Du kan också besöka de trivselträffar och aktiviteter som FRISAM anordnar.

FRISAM - Frivilliga i samverkan - är en samverkan mellan Mörbylånga kommun, PRO, SPF, Röda korset, DHR, Lions Mörbylånga och Studieförbundet Vuxenskolan.

Här kan du läsa mer om FRISAM.

Anhörigstöd

Om du hjälper en person, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar vardagen, kan du få anhörigstöd.

Personen kan vara inom familjen, en god vän, granne eller annan närstående. Du behöver inte vara släkt med personen som du stödjer eller vårdar.

Du hittar mer information om anhörigstöd här.

Biståndshandläggning insatser inom äldreomsorgen

Här hittar du mer information om biståndshandläggning insatser inom äldreomsorgen.

Ekonomiskt stöd och bistånd

Alla som bor eller vistas i Mörbylånga kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Här hittar du mer information om ekonomiskt bistånd.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Innan du ansöker bör du använda pensionsmyndighetens beräkning för att ta reda på om du kan få bostadstillägg. Flera faktorer påverkar, bland annat din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar.

Här kan du läsa mer om bostadstillägg.

Sidan uppdaterad 5 maj 2021 Kommentera sidan