Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Invandring och integration/Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningen ska också ge vuxna invandrare som saknar läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana.

Mörbylånga kommun samarbetar med Kalmarsunds gymnasieförbund som driver kommunens SFI utbildning.

Vem får delta?

Du som är folkbokförd i Mörbylånga kommun och som saknar grundkunskaper i svenska språket får delta i utbildning i svenska för invandrare.

Hur ser utbildningen ut?

SFI Axel Weüdelskolan - Utbildning i svenska för invandrare

Så här ansöker du

Ansök digitalt via länken.

Sidan granskad 4 juli 2022 Kommentera sidan