Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Invandring och integration/Projekt Fokus Framtid 2

Projekt Fokus Framtid 2

Behöver du någon att bolla med om din framtid eller känner du behov av lite extra råd och stöd för att nå ditt mål med att få uppehållstillstånd?

Arbetsmarknad- och Integrationsenheten har fått extra medel från Länsstyrelsen för att driva ett projekt som riktar sig till individer med uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Medlen riktas sig även till individer med andra former av uppehållstillstånd vilka behöver ta del av projekts insatser.

Projektet Fokus framtid 2 är en fortsättning på ett tidigare projekt och kommer vara aktivt fram till juli 2023. Målet med projektet är att underlätta målgruppens etablering i samhället genom att stötta individer att skapa förutsättningar för att uppfylla aktuella krav för permanent uppehållstillstånd för att få bo och arbeta i vår kommun.

För att få ett permanent uppehållstillstånd måste dessa unga vuxna klara en gymnasial utbildning och skaffa sig en tillsvidareanställning eller en 2 år anställning.

Arbetsmarknads-integrationsenheten har god erfarenhet av att arbeta med målgruppens integration till samhälle och i arbetsmarknad. Samverkansparter inom projektet är Kunskapsnavet, SFI-Vuxenutbildning samt andra aktörer som målgruppen har kontakt med.

Sidan granskad 6 april 2022 Kommentera sidan