Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Kontaktfamilj

Vill du bli kontaktfamilj?

Vi söker efter familjer som är beredda att ta uppdrag som kontaktfamilj. Har ni engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation?

Det finns föräldrar som av olika skäl behöver stöd med att tillgodose sitt barns behov. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara den insats som innebär en lösning. Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över en del helger och lov.

Det kan till exempel handla om barn som har behov av stimulans och miljöombyte, och om föräldrars behov av avlastning. Utgångspunkten för insatsen är att barnens behov ska bli tillgodosedda.

Har du engagemang och tid behöver vi dig!

Är du och din familj beredd att ta uppdrag som kontaktfamilj? Vi kräver inte att ni har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att ni har engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation. Ni behöver ha en stabil social situation, så att ni kan fungera som en förebild för dem ni ska hjälpa. Som kontaktfamilj har man tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

För att bli kontaktfamilj behöver ni bli utredda. Vid ett par tillfällen, varav ett hemma hos er, träffar ni en familjehemssekreterare för samtal och intervju. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens register. Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som kontaktfamilj och dels för att kunna göra bra matchningar, det vill säga ”hitta rätt kontaktfamilj till varje barn”.

Handledning och utbildning

Alla våra familjehem genomgår utbildningen Ett hem att växa i och föräldrastöds­programmet Trygghetscirkeln. Vi erbjuder även regelbunden handledning med utgångspunkt i familjehemmets individuella behov.

Ersättning

När du får ett uppdrag som kontaktfamilj skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter, och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan