Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?

Har du engagemang och vilja att hjälpa en medmänniska?

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation.

Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om barn som behöver en kontaktfamilj eller en vuxen med missbruksproblem som behöver någon att prata med.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon att uppleva roliga saker tillsammans med, en som hjälper till att stärka självförtroendet, en som kan visa på alternativ i tillvaron och som framför allt har tid att lyssna.
Läs mer om uppdraget som kontaktperson

Kontaktperson till person med funktionsvariation

Att vara kontaktperson till en person med funktionsvariation innebär att man träffar en ungdom eller vuxen som behöver bryta sin isolering och få en rikare fritid.
Läs mer om uppdraget som kontaktperson till person med funktionsvariation

Kontaktfamilj

Det finns föräldrar som av olika skäl behöver stöd med att tillgodose sitt barns behov. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara den insats som innebär en lösning. Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över en del helger och lov.
Läs mer om uppdraget som kontaktfamilj

Familjehem

Det finns barn och unga i vår kommun som kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Det kan till exempel handla om barn i familjer med psykiska problem, missbruk eller våld. För att tillgodose dessa barns behov av ett tryggt hem behöver vi ha tillgång till trygga och stabila familjehem.
Läs mer om uppdraget som familjehem

Kontaktperson eller familjehem till en vuxen

Vuxna personer som har problem med missbruk av alkohol eller andra droger behöver känna en social gemenskap som ett alternativ till det sorts liv de vill lämna. Där kan du eller ni som familj bli ett stöd och en hjälp.
Läs mer om uppdraget som familjehem till vuxen

Särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingungdomar

Mörbylånga kommun tar kontinuerligt emot ensamkommande flyktingungdomar. Som särskild förordnad vårdnadshavare åtar du dig att träda in som förmyndare och ansvara för ungdomens personliga, ekonomiska och juridiska angelägenheter till dess att ungdomen fyller 18 år.
Läs mer om uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare

Fadderfamilj till nyanlända flyktingfamiljer

Att komma som ny till Sverige är inte enkelt. Det är många saker som ska fungera. Som fadderfamilj ger du stöd och hjälper den nyanlända att integreras snabbare i det svenska samhället.
Läs mer om uppdraget som fadderfamilj till flyktingfamiljer

Stödfamilj

Som stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa med funktionshindrade) tar man emot ett barn eller ungdom som har speciella behov, det vill säga någon form av funktionsvariation. Hur ofta barnet eller ungdomen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlösning.
Läs mer om uppdraget som stödfamilj

Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan