Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Kontakter Stöd & Omsorg/Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till?


Vill du bli ett stöd i vardagen?

Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Man ge stöd som kontaktperson/kontaktfamilj eller familjehem. Det kan även handla om att agera som särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingungdomar.

Linda Söderlund

Familjehemssekreterare
linda.soderlund@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 48


Vill du bli stödfamilj?

Martin Wahlström

Enhetschef OFV
martin.wahlstrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 86


Vill du bli kontaktperson till personer med funktionsnedsättning

Pernilla Boqvist

Enhetschef Bistånd
pernilla.boqvis@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 92


FRISAM - Frivilliga i samverkan

Frivilliga i samverkan - är en samverkan mellan Mörbylånga kommun, PRO, SPF, Röda korset, Lions Mörbylånga och Studieförbundet Vuxenskolan. Det kan handla om att allt från att hjälpa till på trivselkvällar till att bara ha en pratstund eller att läsa för någon.

Jennie la fleur

FRISAM frivilligsamordnare 
jennie.lafleur@morbylanga.se
Tfn: 0485-475 44

Sidan uppdaterad 29 april 2019 Kommentera sidan