Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Kontakter Stöd & Omsorg/Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård


Hemsjukvården och sjuksköterskeverksamheten

Marion Rasmussen Nilsson

Enhetschef för sjuksköterskorna
marion.rasmussen.nilsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 14

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anders Törnblom

anders.tornblom@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 41

Demensansvarig sjuksköterska

Fredrik Lilja

fredrik.lilja@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 11


Rehabilitering och hjälpmedel

Ingegerd Sjöstrand

Enhetschef för rehab-enheten
Ingegerd.sjostrand@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 31

Rehabenheten - arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Tfn måndagar-fredag kl. 9-10: 0485-473 78

Heminstruktör för syn & hörsel

Tfn:  Tisdagar 0485-47312

Återlämning av hjälpmedel

Tfn: 0485-471 85


Folkhälsa och trygghet

Linn Bergsten Ahrens

Hållbarhetsstrateg
linn.bergstenahrens@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 95

Åsa Olsson

Case Manager - samordnade insatser för personer över 18 år med psykisk ohälsa
asa.olsson@morbylanga.se
Tel: 0485–473 61


Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen erbjuder hjälp och stöd till vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. Vi erbjuder stöd i form av samtal och rådgivning.
Kontakta oss inom Missbruk och beroende


Stöd till dig som anhörig

Anette Ljungkvist

Anhörigkonsulent
anette.ljungkvist@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 53

Sidan granskad 4 mars 2022 Kommentera sidan