Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Kontakter Stöd & Omsorg/Funktionsvariation (OFV)

Funktionsvariation (OFV)

Omsorg om personer med funktionsvariation, verksamheter inom LSS och Socialpsykiatri

Pernilla Ekholm-Slottner

Omsorgschef
pernilla.ekholmslottner@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 50


Biståndshandläggning

Kontaktuppgifter biståndshandläggning - insatser för personer med funktionsvariation


Enhetschefer OFV:

Labyrinten, Ludde, Vasa gruppbostad och Vasa daglig verksamhet
Martin Wahlström

martin.wahlstrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 86
• Korttidsvistelse utanför hemmet
• Bostad med särskild service för vuxna
• Korttidstillsyn för barn
• Daglig verksamhet

Sjöbergsäng, Sjöbergsgata, Assistansärende 1 och Assistansärende 12
Emma Lundberg
emma.lundberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 79
• Bostad med särskild service
• Personlig assistans

Påsten, Cafe Smörblomman, Släggan, Kuggen, Hörnan, Aktivitetshuset Slussen/Externa
Per Lindgren

per.lindgren@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 87
• Daglig verksamhet LSS
• Dagverksamhet SoL

Ekströmsgatan, Sundet och Boendestöd
Dennis Johansson
dennis.johansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 41
• Bostad med särskild service för vuxna
• Socialpsykiatri

Assistans 2, 3, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktfamilj och Kullen gruppbostad
Åsa Solberg
asa.solberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 85
• Personlig assistans
• Bostad med särskild service för vuxna
• Ledsagarservice
• Avlösarservice
• Kontaktfamilj

Marmor gruppbostad och Navet gruppbostad för barn
Torborg Karlsson
torborg.karlsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-475 80
• Bostad med särskild service för vuxna
• Bostad med särskild service för barn

Gästgivare, Fabriksgatan, Hedvigsborg
Sandra Olsson
Sandra.olsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 39
• Boende med särskild service

Social omsorg

Louise Kullman

Handläggare
louise.kullman@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 89

Sidan uppdaterad 22 augusti 2019 Kommentera sidan