Familjerätt

Besöksadress

Hantverkargatan 3
Färjestaden

Postadress

Mörbylånga kommun
Individ och familjeomsorgen
386 80 Mörbylånga

För att komma i kontakt med Familjerätten, kontakta kommunens servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet namnet på den du söker, ring 0485-474 74 och följ instruktionerna.

Faderskap och föräldrarskap

Tfn: 0485-473 48

Samarbetssamtal vid separation och skilsmässa

Tfn: 0485-473 48

Adoption, vårdnad, boende och umgänge

barnochfamilj@morbylanga.se

Enhetschef
Tfn: 0485-470 81

Socialsekreterare adoption, vårdnad, boende och umgänge
Tfn: 0485-473 48

Sidan granskad 12 januari 2023 Kommentera sidan