Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Hälso- och sjukvård/Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen ansvarar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i det egna hemmet, i särskilt boende och i kommunens dagverksamheter.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar i rehabiliteringsteam i nära samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Rehabilitering

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utgångspunkten i insatserna ska ha en stödjande inriktning som tar tillvara personens egna mål, intressen och möjligheter. Målet är att personen ska återvinna och bibehålla bästa möjliga funktion och förmåga.

Hembesök - rehabilitering

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utför bedömningar, träning och handledning i hemmet/särskilt boende, samt förskriver tekniska hjälpmedel.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering innebär intensiva träningsinsatser i hemmet under en begränsad period, efter sjukdom/skada och funktionsnedsättning. Träningen sker i vardagsaktiviteter. Syftet är att öka självständigheten och därmed möjligheten att bo kvar i det egna hemmet.

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering kan erbjudas 1-2 gånger/vecka. Vi erbjuder träning i grupp och individuellt  samt social gemenskap. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behovet av dagrehabilitering.

Heminstruktör för syn och hörsel

Råd och stöd för äldre personer med syn- eller hörselproblem. Vi erbjuder också viss träning samt service av de hjälpmedel som förskrivs av syn- och hörcentralerna.

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att självständigt utföra aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör bedömning och föreskriver tekniska hjälpmedel.

Vissa enkla hjälpmedel är egenvårdsprodukter som du kan köpa på öppna marknaden, till exempel griptång och speciellt utformade husgeråd. Förhöjningsdyna är en egenvårdsprodukt som du kan köpa på öppna marknaden eller på hjälpmedelsförrådet i Mörbylånga.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning kan ske till kommunens hjälpmedelsförråd.

Sidan granskad 11 juni 2019 Kommentera sidan