Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå för personer i alla åldrar, både i det egna hemmet och i särskilt boende.

Sjuksköterskor finns på alla kommunens särskilda boenden.

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Kommunens demenssjuksköterska erbjuder råd och stöd till personer med demensdiagnos samt till deras närstående. Sjuksköterskan ger även handledning och håller utbildningar för omsorgspersonalen. Landstinget ansvarar för demensutredning genom husläkaren.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är vård som ges i hemmet till den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till landstingets sjukvård på hälsocentralen. Behovet kan finnas under en begränsad period eller sammanhängande över en längre tid. För att få hemsjukvård ska en vårdplan upprättas i samråd mellan patienten, kommunens sjuksköterska och primärvårdens eller sjukhusets läkare.

Hembesök

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till landstingets primärvård kontaktar du din hälsocentral som kan ge hemsjukvården i uppdrag att göra hembesök. Det finns ingen mottagningsverksamhet.

Sidan granskad 11 juni 2019 Kommentera sidan