Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till dig som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med att klara av de grundläggande behoven, som t.ex. personlig hygien, måltider eller att klä på dig.

Uppgår de grundläggande behoven till max 20 timmar/vecka ansöker du om stödet hos kommunen. Är behovet mer än 20 timmar/vecka är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning.

Sidan uppdaterad 22 mars 2019 Kommentera sidan