Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Stöd enligt LSS/Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse ger den enskilde möjlighet att få rekreation och miljöombyte och möjlighet för de anhöriga eller familjehemsföräldrarna att få avlösning. Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem eller i en annan familj. Korttidsvistelse kan utgå både regelbundet och i akuta situationer. Den ska kunna utgå dygnet runt och på helger.

Sidan uppdaterad 22 mars 2019 Kommentera sidan