Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Stöd enligt LSS/Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

Enligt skollagen 14 kap. 7 § har skolan ansvar att erbjuda fritidsverksamhet till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Insatsen korttidstillsyn syftar till att skolungdomar som inte längre har rätt till fritidsverksamhet enligt 14 kap. 7 skollagen (2010:800) och tillhör personkrets enligt LSS ska ges möjlighet till särskild tillsyn före och efter skolan samt under lov och studiedagar. Insatsen kan vara aktuell till och med avslutade gymnasiestudier.

Labyrinten i Färjestaden

Verksamheten bedrivs på Labyrinten i Färjestaden, vardagar efter skolans slut, samt studiedagar och lovdagar. Samtliga lov samarbetar vi med korttidstillsynen i Kalmar som finns i Funkabo, Lindsdal och Ljungbyholm.

Vi försöker forma verksamheten efter ungdomarnas behov och intressen. Vi pysslar, ritar, lyssnar på musik och spelar spel, till exempel pingis och biljard. Vi pratar, lagar mat och tillbringar också en del tid utomhus.

Tillsynen är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad 16 augusti 2022 Kommentera sidan