Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Stöd enligt LSS/Boende med särskild service för vuxna

Boende med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad

Bostäderna kan utformas på olika sätt, men de viktigaste formerna är servicebostad och gruppbostad. Den enskilde kan ha rätt att få en särskilt anpassad bostad, anvisad av kommunen.

I kommunen finns fem gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1) och för personer med hjärnskada som medför begåvningsmässigt funktionshinder beroende på olycka eller sjukdom (personkrets 2).

Det finns även tre servicebostäder för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Sidan uppdaterad 22 mars 2019 Kommentera sidan