Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Socialtjänsten arbetar för att du med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för ditt självbestämmande och din integritet.

Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Kommunens biståndshandläggare kan ge mer information om vilket stöd du kan få.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
    LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.
  • Socialtjänstlagen, SoL
    Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå
Sidan uppdaterad 22 maj 2019 Kommentera sidan