Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Individ, familj, barn och ungdom/Familjerätt/Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor som rör barnet. Frågor som kan ställa till problem är till exempel var barnet ska bo och hur ofta barnet ska träffa den andra föräldern. Familjerätten ger er råd och stöd att försöka komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet.

Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i tingsrätten. Det innebär bland annat att tingsrätten har möjlighet att besluta om tvångsåtgärder, om en förälder bryter avtalet utan godtagbara skäl.

Om ni inte är överens

För att ni ska hitta ett bra samarbete kring ert barn kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. Om ni inte båda vill komma eller om samtalen inte lyckas kan ni vända er till tingsrätten med en stämningsansökan.

När föräldrar har en tvist om vårdnad, boende eller umgänge så begär tingsrätten en utredning av familjerätten. Syftet är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerätten lämnar förslag till tingsrätten, som sedan beslutar.

Hur går en utredning till?

Familjerätten inleder oftast utredningen med att träffa er föräldrar var och en för sig. Ni får information och en utredningsplan görs.

I planen ingår bland annat fler samtal med er föräldrar, hembesök och samtal med människor som kommer i kontakt med barnet, till exempel förskolepersonal, lärare och nya partner. Det ingår också att ta in registerutdrag från övriga socialtjänsten och ibland från polisen.

Barnet själv har rätt att få komma till tals och berätta om sin familj och sin eventuella vilja. Oftast får barnet komma på flera samtal på familjerätten.

Ni får läsa utredningen

Ni får båda ta del av hela utredningen innan den skickas till tingsrätten. Ni har möjlighet att lämna synpunkter, som skickas med till tingsrätten.

Försörjningsskyldighet

Föräldrar har, oavsett vårdnads- och boendeform, en gemensam försörjningsskyldighet för sitt barn. Det gäller till barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst till barnet fyller 21 år.

Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga och ni har möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna.

Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.

Sidan uppdaterad 4 juni 2019 Kommentera sidan