Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Individ, familj, barn och ungdom/Familjerätt/Samarbetssamtal vid separation och skilsmässa

Samarbetssamtal vid separation och skilsmässa

Vi kan ge er rådgivning och stöd vid separation.

Samarbetssamtal för barnets bästa

Om ni som föräldrar har svårt att enas kan ni få hjälp genom ett samarbetssamtal, istället för att gå till domstol. I samarbetssamtalen får ni stöd i att komma överens kring frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Målet med samtalen är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Det är barnets bästa och behov som är i fokus för samtalen.
Fakta om frivilliga samarbetssamtal

Överenskommelse

När ni varit på samarbetssamtal och är överens kan vi hjälpa till att utforma en överenskommelse. Där hjälps ni åt att reglera frågor kring vårdnad och umgänge. Överenskommelsen kan skrivas ned för att ge struktur i det gemensamma föräldraansvaret.

Avtal

Det finns även möjlighet att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal skall gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Socialnämnden ska avgöra om överenskommelsen är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Sidan uppdaterad 18 juni 2019 Kommentera sidan