God man och förvaltare

En god man kan biträda en medmänniska i ekonomiska frågor men också med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt.

Många människor behöver hjälp med sin tillvaro. Om behovet av hjälp beror på att man är gammal, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan man få stöd av en god man.

En god man kan biträda en medmänniska i ekonomiska frågor men också med den personliga omvårdnaden och med att bevaka dennes rätt. En god man ser till att huvudmannen får den hjälp och omsorg han har rätt till. En god man är beroende av huvudmannens samtycke när han utför sitt uppdrag. Ibland kan huvudmannens hälsotillstånd dock hindra att samtycke inhämtas.

En förvaltare kan förordnas mot den enskildes vilja och är inte beroende av samtycke. Förvaltarskap kan anordnas när den hjälpbehövande saknar insikt om sin situation och riskerar att fara illa eller bli utnyttjad och det inte räcker med god man. 

Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem eller vilka som ska företräda dig när du inte längre kan göra det själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande. Mer information om hur du upprättar en framtidsfullmakt och vad den ska innehålla finns på Konsumenternas webbplats, se "Länkar andra webbsidor".

God man för ensamkommande barn

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Vill du bli god man?

Kontakta Kalmarsunds överförmyndarnämnd.

Sidan granskad 20 maj 2019 Kommentera sidan