Budget- och skuldrådgivning

När utgifterna blir större än inkomsterna kan du få råd och hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

 Tillsammans med budget- och skuldrådgivaren kan du få hjälp med att

  • få en överblick över din ekonomi och ta fram en långsiktig fungerande hushållsbudget
  • få kontroll på dina skulder, räkna fram betalningsutrymme för skulder, ta kontakt med fodringsägare och förhandla fram nya eller mer realistiska betalningsplaner
  • sammanställa skuldsaneringsansökan.

Du kan även få hjälp under hela skuldsaneringsprocessen, till exempel vid överklagan och omprövningar. 

Budget- och skuldrådgivaren arbetar tillsammans med dig för att finna lösningar på din ekonomiska situation. 

All rådgivning är kostnadsfri och sker under sekretess.

Sidan granskad 16 september 2019 Kommentera sidan