Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom/Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen erbjuder hjälp och stöd till vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. Vi erbjuder stöd i form av samtal och rådgivning.

Även du som är anhörig till någon med missbruksproblem kan få hjälp och stöd hos oss. Du kan också rådgöra med oss om vänner, anhöriga eller anställda som har problem med missbruk.

De samtalsmetoder vi använder är beprövade och väl kända.

Besöken är kostnadsfria.

Du som är anhörig kan kontakta oss anonymt. Ditt besök registreras inte i socialregistret.

Våra grundläggande mål är att

  • ge förutsättningar för att den enskilde att själv kunna förbättra sin livssituation
  • ha hög grad av tillgänglighet för kommuninvånarna
  • bemöta kommuninvånarna på ett sådant sätt att de känner sig förstådda och respekterade.
Sidan granskad 16 september 2019 Kommentera sidan