Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person upp till 21 år som har begått ett brott och personen som blivit utsatt av brottet. Båda parter får möjlighet att tillsammans med en opartisk medlare i lugn och ro prata om det som har hänt. medling kan bidra till att göra det lättare för båda att lämna händelsen bakom sig.

Du som utsatts för brott

På mötet får du berätta om dina upplevelser, förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig och din omgivning och få svar på dina frågor. Detta kan bidra till att du lättare kan gå vidare i livet efter upplevelsen. När du deltar i medling bidrar du till att den unge gärningsmannen förstår vilka konsekvenser brottet inneburit för dig och din omgivning.

En förutsättning för medling är att du känner dig redo att möta personen som har utsatt dig för ett brott. 

Du som begått brott

det krävs mycket mod att möta den man utsatt för brott. Medling ger dig möjlighet att rätta till det du har gjort fel. Genom att möta brottsoffret får du en möjlighet att visa att du nu är beredd att ta ansvar och att du har lärt dig av händelsen. Du får en möjlighet att be om ursäkt.

I vissa fall får du möjlighet att ersätta den du behandlat illa genom ett gottgörelseavtal. Det kan t.ex. vara att du ska utföra ett visst arbete eller att ersätta något som gått sönder.

Vem tar initiativ?

Du som har begått ett brott kan själv ta initiativ till medling genom att kontakta kommunens medlare. Ett ärende kan också initieras av Polisen, Socialtjänsten och frivården. 

Mer om medlingsmötet

Medlingen tar ungefär en timme och hålls på en neutral plats. Mötet leds och förarbetas av en utbildad och opartisk medlare. Medlaren har tystnadsplikt. 

Innan medling sker oftast ett förmöte mellan medlaren och respektive part där du kan ställa frågor och där du får veta hur ett medlingsmöte kommer att gå till. Därefter kan du bestämma dig för om du vill delta i medlingen. Medlingen är frivillig både för brottsoffer och gärningsman. Ett medlingsmöte sker under förutsättning att båda parter vill medverka.

Under medlingsmötet går det bra att ha med sig någon person som man känner sig trygg med, men personen ska enbart vara ett stöd för dig och ha en passiv roll under själva mötet. 

Sidan granskad 11 juni 2019 Kommentera sidan