Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Individ, familj, barn och ungdom/Familjestöd/Föräldrakurs Trygghetscirkeln

Föräldrakurs Trygghetscirkeln (COS-P)

"Den här kursen borde alla föräldrar gå" – är den mest förekommande kommentaren från våra deltagare. Kursen är en grund för hur du som förälder skapar goda förutsättningar för en trygg relation till ditt barn, vilket alla barn behöver. Du behöver alltså inte själv uppleva problem i relationen till ditt barn.

Föräldrar är viktiga för sina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Kursen ger möjlighet att tillsammans med andra reflektera över sitt föräldraskap och sina barns behov.

Kursen är öppen för föräldrar med barn 0-12 år och består av 8 gruppträffar (en träff varje vecka) om vardera 1,5 timme.

Vi bjuder på kaffe och fika!

Kursstart: tisdag 28 mars, kl.17.00-18.30

Plats: Öppna förskolan Safiren, Familjecentralen, Färjestaden

Antalet platser: Vi har ca 10 platser per utbildning.

Anmälan: Du anmäler intresse genom att kontakta familjebehandlare Maria Önneflod (tel: 0485-473 10, maria.onneflod@morbylanga.se) eller Martina Bergsell (tel: 0485-478 48, martina.bergsell@morbylanga.se).

Är ni en grupp föräldrar som vill gå tillsammans är ni välkomna att inkomma med förfrågan om en egen kurs, dag- eller kvällstid. Kanske får ni ihop ett gäng från barnens förskola, skola eller vänner?

Gällande Covid -19 följer Mörbylånga kommun utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar län.

Kursens innehåll

Vi strävar inte efter att uppnå det perfekta föräldraskapet, då vi inte tror att det finns. COS-P önskar ge vägledning till ett föräldraskap som är "gott nog", genom att stötta föräldrar i att förstå sitt barns signaler och vilka behov barnet uttrycker. Utgångspunkten ligger i anknytnings-psykologisk teori och forskning. Genom att kunna tolka barnets signaler kan du som förälder finna ditt barns speciella "bruksanvisning", och på så sätt lättare möta barnets behov.

Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna en trygghet i sig själv, så att barnet växer upp stärkt att möta livets utmaningar.

Vem kan delta?

 • Kursen är öppen för föräldrar med barn 0-12 år som vill utveckla sitt föräldraskap genom att utforska betydelsen av relation och samspel med sitt barn.
 • Om det finns behov av tolk är du välkommen att ta kontakt med oss för att se över möjligheten till lösning utanför den ordinarie gruppen.

Vad innebär det att delta?

 • COS-P innehåller 8 träffar om vardera 1,5 timmar.
 • Deltagandet är frivilligt men det är viktigt att komma varje gång.
 • COS-P hålls främst i grupp, men kan även ges enskilt och även till föräldrar med äldre barn.
 • Varje deltagare bestämmer själv hur mycket man vill dela med sig av egna erfarenheter.

Vad innehåller COS-P?

 • Utforska barnets behov hela vägen runt trygghetscirkeln
 • Vi lär oss mer om barnets behov av stöd från föräldrarna. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn för barnets svåra känslor?
 • Vara tillsammans med barnet på trygghetscirkeln
  Vi lär oss mer om att hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med våra barn även i svåra känslor?
 • Vägen till trygghet
  Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar förälderns känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?
 • När det känns svårt att vara förälder
  Detta tillfälle är speciellt viktigt om man har barn som uppvisar svårigheter att kontrollera sina känslor och sitt beteende. Vi undersöker balansen mellan att vara tydlig och god även i utmanande situationer.
 • Betydelsen av reparationer i relationer
  Vi utforskar det underliggande budskapet i barnets starka känslouttryck - "Jag behöver dig, men jag vet inte vad jag ska göra med det jag känner". Hur kan man som förälder förstå beteendet och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt?
Sidan uppdaterad 18 januari 2023 Kommentera sidan