Familjestöd

Föräldrastödet riktar sig till alla som vill bli bättre föräldrar och har barn mellan 0-17 år. Vi erbjuder hälsofrämjande insatser i form av utbildning, mötesplatser, information och diskussionsforum.

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt. Glädje, oro och en känsla av att inte räcka till är en naturlig del av föräldrarollen. Alla vill vi att våra barn ska må bra, känna trygghet och trivas med livet. Massor av kärlek men också tydliga gränser är förutsättningar för att lyckas - oavsett barnets ålder.

Föräldrastöd ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap. Genom att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få användbara verktyg blir du stärkt i din föräldraroll. Vi erbjuder hälsofrämjande insatser till alla föräldrar i form av utbildning, mötesplatser, information och diskussionsforum.

 • Familjeteamet - Familjeteamet erbjuder tidiga insatser när man som vårdnadshavare känner ett behov av stöd eller rådgivning. Vi erbjuder både personliga möten och anonym rådgivning via telefon och arbetar alltid på vårdnadshavarens uppdrag.
 • Föräldrakurs - Trygghetscirkeln (COS-P)
  Föräldrar är viktiga för sina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Kursen ger möjlighet, att tillsammans med andra, reflektera över sitt föräldraskap och sina barns behov.
 • Familjecentral
 • Landstinget och Mörbylånga kommun har samordnat sina resurser i familjecentralen för att bedriva förebyggande och stödjande verksamhet som riktar sig till föräldrar med barn. Familjecentralen innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Centrala elevhälsan är knuten till familjecentralen.
 • Föräldragrupp - graviditet till förlossning
  Mödrahälsovården erbjuder alla blivande föräldrar plats i en föräldragrupp. Här tar man upp ämnen som förlossning, amning och relationer. Genom gruppen får du möjlighet att träffa andra föräldrar.
 • Föräldragrupp 0-1 år
  När ditt barn är fött erbjuder barnhälsovården dig möjlighet att fortsätta delta i en föräldragrupp. I gruppens diskuteras ämnen som föräldraskap, hur man samspelar med barnen i vardagen, anknytning, relationer i familjen, barns utveckling, amning, kost, egenvård och annat som gruppen har frågor kring.
 • Öppen förskola 0-5 år
 • På familjecentralen i Färjestaden finns en Öppen förskola för föräldrar i hela Mörbylånga kommun. Här erbjuds du, som har barn upp till 5 år, stöd i din föräldraroll av förskollärare. Vi erbjuder en pedagogisk miljö där du umgås med ditt barn och träffar andra föräldrar.
 • Bokcirkel
  Kommunen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan där vi erbjuder föräldrar en gratis bok om de startar en bokcirkel med tema föräldraskap. Vi har många olika böcker att välja på utifrån vilken fas och ålder ert barn är i, allt från spädbarn till tonår. Ni behöver vara tre personer som vill träffas minst tre gånger och gemensamt diskutera boken. Ni får även ett studiehandledningshäfte från Vuxenskolan.
Sidan uppdaterad 15 maj 2019 Kommentera sidan