Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom

Familj, barn och ungdom

Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till Individ och familjeomsorgen.

Misstanke om barn som far illa - Om du tror att ett barn far illa eller har problem, men inte säkert vet om du vill eller är skyldig att göra en anmälan, kan du ringa och rådfråga oss.

Familjerätt - Enheten som arbetar med familjerätt hjälp dig med rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Föräldrastöd - Föräldrastödet riktar sig till alla som vill bli bättre föräldrar och har barn mellan 0-17 år. Vi erbjuder hälsofrämjande insatser i form av utbildning, mötesplatser, information och diskussionsforum.

Familjerådgivning - Familjerådgivningen i Mörbylånga kommun handhas av Familjerådgivningen i Kalmar.

Missbruk och beroende - Individ- och familjeomsorgen erbjuder hjälp och stöd till vuxna med riskbruk, missbruk och beroende. Vi erbjuder stöd i form av samtal och rådgivning.

Våld och övergrepp - Socialtjänsten samverkar med flera myndigheter och organisationer i sin strävan att förebygga, förhindra och minska förekomsten av våld och övergrepp

Medling vid brott - Medling är ett frivilligt möte där båda parter får möjlighet att tillsammans med en opartisk medlare i lugn och ro prata om det som har hänt. Medling kan bidra till att göra det lättare för båda att lämna händelsen bakom sig.

Ekonomiskt stöd och rådgivning - Ibland kan man hamna i en situation där man behöver ekonomisk hjälp och rådgivning. Här hittar du även information om att vara eller ha en god man.

Dödsfall och begravning - När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad du bör tänka på samt vilken hjälp du kan få från kommunen.

Sidan uppdaterad 7 juni 2019 Kommentera sidan