Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Anhöriga och frivilliga/FRISAM - Frivilliga i samverkan

FRISAM - Frivilliga i samverkan

FRISAM - Frivilliga  i samverkan - är en samverkan mellan Mörbylånga kommun, PRO, SPF, Röda korset, Lions Mörbylånga och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vill du arbeta som frivillig?

Frivilligarbete innebär att du ger andra människor av din tid och ditt engagemang. Ensamma äldre kan få en stunds social gemenskap och meningsfull tillvaro, anhörigvårdare en stunds avkoppling. Det är en stor tillfredställelse att göra en medmänsklig insats och känna sig behövd.

Du kan till exempel hjälpa till med en trivselträff, eller dela en pratstund med någon ensam äldre, vara anhörigstödjare. Formerna för besöket bestämmer du tillsammans med den som du besöker. Du bestämmer själv vilken tid du vill avsätta. Alla små insatser är välkomna! Som frivilligarbetare i besöksverksamheten har man gett ett tystnadslöfte.

Som frivilligarbetare får du ytterligare och enskild introduktion som handlar om uppdraget, samt möjlighet till kontinuerliga handledningsträffar. Du är försäkrad i vän- och besökstjänsten under uppdraget.

”Läskraft” - högläsning för personer med demens 

För personer med demenssjukdom kan högläsning öka stimulans och livskvalitet i vardagen. När samtalsämnen tryter kan en stunds högläsning ge närhet, väcka minnen och skapa samtal.

Äldreboenden som har frivilliga läsare är Rönningegården och Villa Viktoria i Mörbylånga och Äppelvägen 8 i Färjestaden, samt Dagverksamheten Syrenen i Degerhamn.

Vill du bli frivilligläsare?

I ditt frivilliga engagemang bestämmer du själv i vilken takt du vill delta.

Frivilligläsarna träffas tillsammans en gång per termin för att inspirera varandra och läsarna på varje boende har kontakt med varandra.

Arbetet sker i samverkan med kommunens demenssjuksköterska.

Sidan uppdaterad 16 maj 2019 Kommentera sidan