Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Syftet med dessa garantier är att öka tryggheten och delaktigheten för dig som har hjälp från oss.

Värdighetsgarantierna är en kort beskrivning av vad du och dina anhöriga kan förvänta dig/er av den service som Mörbylånga kommun ger inom hemtjänst och särskilt boende.

Garanti 1

Mörbylånga kommun garanterar äldre med individuellt beviljade insatser ett erbjudande om samtal varje år av biståndshandläggaren.

Garanti 2

Mörbylånga kommun garanterar att du inom 10 dagar från påbörjad insats ska få träffa din kontaktperson som har det huvudsakliga ansvaret för det stöd och den hjälp som du är beviljad.

Garanti 3

Mörbylånga kommun garanterar att all personal som kommer till ditt hem kan legitimera sig.

Garanti 4

Mörbylånga kommun garanterar äldre som är beviljade särskilt boende eller hemsjukvård att vi erbjuder förebyggande risk-bedömning för fallskador, trycksår och undernäring (Senior alert).

Garanti 5

Mörbylånga kommun garanterar äldre med individuellt beslutade insatser ett samtal inom två veckor från det att den enskilde framfört klagomål eller efterfrågat samtal.

Garanti 6

Mörbylånga kommun garanterar att den som inte själv förmår planera eller tillaga mat och har svårt att ta sig till en matservering samt har beslut på insatsen, kan få hjälp med att tillaga enklare måltid.

Sidan granskad 11 juni 2019 Kommentera sidan