Rönningegården

Rönningegården är ett särskilt boende med inriktning omvårdnads- och demensboende.

Rönningegården tillhandahåller även korttids-/växelvistelse. Korttidsboende kan ges både som avlösning för anhöriga och i rehabiliterande syfte för den enskilde. Rönningegården har totalt 57 platser.

På Rönningegården finns även en samlingssal där det bjuds aktiviteter av olika slag såsom musik, bingo, bakning, gudstjänster med mera samt en gymnastiksal. Det finns även tillgång till hår- och fotvård till självkostnadspris.

Rönningegården är ett profilboende, vilket innebär att man arbetar med kultur och kulturarv som metod i vardagen.

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där utgångspunkten ska vara av stödjande inriktning. Med det menas att personalens arbetssätt genomsyras av att på ett målinriktat och pedagogiskt sätt ta tillvara den enskildes egna resurser och ge hjälp till självhjälp, att väcka individens intresse till egen problemlösning, egna beslut och eget handlande.

Omvårdnadsboende – Solen, Vinden och Stranden.

Omvårdnadsboendet är ett särskilt boende för personer i behov av vård och omsorg dygnet runt. Här finns 16 platser. Lägenheterna möbleras gärna med egna välkända möbler, allt för att göra det så trivsamt som möjligt. Boendet tillhandahåller höj- och sänkbar säng samt ett sängbord. I lägenheten finns även toalett och dusch. Gemensamhetsutrymmet består av kök kombinerat med vardagsrum.

Demensboende – Lunden, Linnea Norr, Linnea Söder och Stranden.

Lunden, Linnea Norr, Linnea Söder och Stranden är ett särskilt boende för personer med demenssymtom. Här finns totalt 27 platser. Lägenheterna möbleras gärna med egna välkända möbler, allt för att göra det så trivsamt som möjligt. Boendet tillhandahåller höj- och sänkbar säng samt ett sängbord. Gemensamhetsutrymmet består av kök kombinerat med vardagsrum.

Korttidsverksamhet – Alvaret och Kvarnen

Korttids-/växelvistelse kan beviljas efter ansökan från enskild och är tidsbegränsad. Anledning kan vara att den enskilde inte kan erhålla vård och omsorg i sin ordinära bostad och/eller är i behov av rehabilitering. Andra anledningar kan vara att bostaden behöver anpassas innan hemgång eller att anhörigvårdare är i behov av avlastning. Kvarnen och Alvaret har 12 omvårdnadsplatser.

Sidan uppdaterad 29 april 2019 Kommentera sidan