Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Särskilda boenden/Korttids- och växelboende

Korttids- och växelboende

Korttidsboende är en insats för att tillgodose olika tillfälliga behov av vård och omsorg när hemtjänstens insatser är otillräckliga.

Du kan även bli erbjuden korttidsboende i samband med att du väntar på en plats på ett särskilt boende.

Korttidsboendet finns på Rönningegården i Mörbylånga.

Utskrivningsklar från sjukhusvård

Om du efter en sjukhusvistelse inte kan komma hem direkt till bostaden och klara dig med hemtjänstinsatser eller är i behov av en viss tids rehabilitering, kan du beviljas korttidsboende.

Avlastning för anhörig

Om du vårdas i hemmet av en anhörig kan denne kanske behöva avlastning. Du kan då erbjudas korttidsboende som en tillfällig insats eller som ett regelbundet växelboende. Med växelboende menas att du vistas växelvis i hemmet och på ett korttidsboende.

Sidan uppdaterad 4 juni 2019 Kommentera sidan