Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Särskilda boenden/Rutiner för säkra besök på Mörbylånga kommuns särskilda boenden

Rutiner för säkra besök på Mörbylånga kommuns särskilda boenden

Från och med 1 oktober är du välkommen att besöka en anhörig, närstående eller vän som bor på ett särskilt boende för äldre. För att besöken ska ske på ett tryggt och säkert sätt finns det några viktiga saker att tänka på.

Den 15 september beslutade regeringen att det tillfälliga besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med den 1 oktober. Syftet med förbudet, som regeringen införde den 1 april, var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

Mörbylånga kommun är måna om våra äldre och har tagit fram rutiner utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot besök på ett säkert och tryggt sätt.

Eftersom respektive boende i Mörbylånga kommun har olika förutsättningar finns det lokala rutiner för besök. Kontakta boendet eller den avdelning där din anhörig/närstående finns för mer information om vilka rutiner som gäller. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.  

I dagsläget kan vi ta emot max två (2) besökare samtidigt till samma omsorgstagare.

Inför ditt besök behöver du tänka på att:

 • ringa till boendet för att planera in ditt besök tillsammans med personalen
 • vara frisk och inte uppvisa några tecken på symtom, då ska du stanna hemma
 • hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och att äldre personer bör begränsa sina fysiska kontakter
 • är ni fler än tre besökare måste ni meddela detta för att boendet/avdelningen ska kunna ordna med ett större rum/plats.

Under ditt besök behöver du tänka på att:

 • respektera och följa boendets rutiner
 • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
 • hålla avstånd till andra personer under besöket, både inomhus och utomhus
 • uppehålla dig/er i lägenheten och inte i allmänna utrymmen
 • använda visiret och behålla det på under hela besöket.

Verksamheterna ansvarar för att:

 • informera om boendets specifika besöksrutiner
 • besluta om hur många som kan besöka boendet samtidigt
 • anpassa lokalerna så att besökare, boende och personal kan hålla ett säkert avstånd, både inomhus och utomhus
 • planera besök och besökstider
 • tillhandahålla hygienartiklar och skyddsutrustning.

Håll kontakten med dina närstående

Varje dag året om jobbar personalen på kommunens äldreboenden för att förgylla de boendes vardag med olika aktiviteter. Vill du veta vad dina anhöriga eller närstående gör eller hur de mår är du välkommen att kontakta boendet. Vi kan hjälpa till att ordna ett telefonsamtal eller videosamtal så ni kan träffas eller höras på avstånd.

Sidan uppdaterad 15 december 2020 Kommentera sidan