Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Särskilda boenden

Särskilda boenden

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

För att få en plats på särskilt boende ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet.

Du kan inte själv välja boende, utan får plats på det boende som är utformat efter dina behov. På särskilt boende betalar du hyra, avgift för vård- och omsorg samt avgift för mat.

Det finns fyra särskilda boenden i Mörbylånga kommun. I samtliga boenden finns tillgång till personal dygnet runt.
Lägenheterna är möblerade med höj- och sänkbar säng samt, på några boenden, ett sängbord. Övriga möbler, sängkläder samt gardiner tar hyresgästen själv med sig. Detta för att skapa ett personligt och trivsamt boende där man kan umgås med släkt och vänner.

Personer som bor i kommunens särskilda boenden har rätt att genom kommunen få sitt behov av hälso- och sjukvård tillgodosett.

Du själv eller ditt ombud ansöker om en plats på boende hos biståndshandläggare.

Parboende

Syftet med parboende är att par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten behöver bo i ett särskilt boende. Insatsen är frivillig och förutsätter att båda parter vill fortsätta bo tillsammans. Om den sammanboende har beviljade insatser via hemtjänst har denne möjlighet att få det utfört i det särskilda boendet. Det är den som har ansökt och fått en plats beviljad på särskilt boende som ansöker om parboende.

Sidan uppdaterad 29 maj 2019 Kommentera sidan