Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Äldreomsorg/Hemtjänst/Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda händelser – dygnet runt.

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt när det finns behov av hjälp och stöd, till exempel vid en fallolycka eller annan medicinsk orsak.

När du larmar får du röstkontakt med larmcentralen som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonalen som kommer och hjälper dig.

Du har möjlighet att ansöka om trygghetslarm som enskild insats eller som ett komplement till annat stöd i hemmet.

Du betalar en engångsavgift för trygghetslarmet vid installation samt en avgift varje månad.

Sidan uppdaterad 12 september 2019 Kommentera sidan